ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
 

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διστόμου 5-7, 15125, Μαρούσι Αθήνα
Tηλ.: 210-6198100 έως 120
Fax.: 210-6198555