ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι το πλέον αναγνωρίσιμο όνομα στην αγορά της υγειονομικής περίθαλψης και χαρακτηρίζεται για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και την προσήλωσή του στο κοινωνικό έργο που επιτελεί.

Διακρίσεις και Βραβεύσεις του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Η δυναμική του πορεία, το εύρος των δραστηριοτήτων του, οι στρατηγικές του συνεργασίες με κορυφαίους φορείς της αγοράς Υγείας του εξωτερικού εξασφαλίζουν στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών περίοπτη θέση σε διακρίσεις και βραβεύσεις και σημαντικές αναφορές και αφιερώματα, τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή ΜΜΕ, όπως οι εφημερίδες Financial Times, Sunday Times, Guardian, Independent, Times, The mail on Sunday και τα τηλεοπτικά δίκτυα Bloomberg TV και BBC (six o’clock news).

Στη διάρκεια της πολυετούς του δραστηριοποίησης ο Όμιλος έχει λάβει πολυάριθμες εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, όχι μόνο για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την οικονομική του ευρωστία και ανάπτυξη.

Το 1998, το περιοδικό Forbes κατατάσσει τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών μεταξύ των 300 σημαντικότερων εταιριών στον κόσμο, ενώ η έντονη επιχειρηματική του δραστηριότητα και η συνεχής αναζήτηση βελτίωσης και επέκτασης των υπηρεσιών του, τον τοποθετεί, τα έτη 2001 και 2002, μεταξύ των 200 σημαντικότερων εταιριών του κόσμου.

Το 2005, το περιοδικό European Business Magazine τοποθετεί την εταιρία σε δεσπόζουσα θέση στον κατάλογο των “Hot 100” εισηγμένων εταιριών. Παράλληλα, τα έτη 2005 και 2007 ο Όμιλος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο “Superbrands” ως εξέχουσα επωνυμία.

Το 2009, σύμφωνα με την ανεξάρτητη διεθνή έρευνα GLOBAL PULSE 2009, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ανακηρύχθηκε η εταιρία με την καλύτερη φήμη στον κλάδο ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το GLOBAL PULSE, είναι μια έρευνα που διεξήχθη από το διεθνούς κύρους οργανισμό Reputation Institute σε 32 χώρες.
Το Ιατρικό Αθηνών αποδείχθηκε κορυφαίο και στους επτά πυλώνες της φήμης (Προϊόντα/Υπηρεσίες, Καινοτομία, Κοινωνική Υπευθυνότητα, Εταιρική Διακυβέρνηση, Εργασιακό Περιβάλλον, Ηγεσία και Οικονομική Ευρωστία). Σε παγκόσμιο επίπεδο, στον ευρύτερο κλάδο των υπηρεσιών υγείας (κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές, κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού κλπ) το Ιατρικό Αθηνών αναδείχθηκε ως η πέμπτη εταιρία παγκοσμίως με την καλύτερη φήμη.

Αντίστοιχη αναγνώριση επιτυγχάνουν και οι δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό. Έτσι, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βουκουρεστίου, η θυγατρική του Ομίλου, Medsana κατατάσσεται στις 10 σημαντικότερες ξένες επιχειρήσεις στη Ρουμανία.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1991 και ανήκει στην κατηγορία «International». Λόγω της διεθνούς προβολής και απήχησής του, η μετοχή του συμμετείχε και συμμετέχει σε σημαντικούς ξένους χρηματιστηριακούς δείκτες όπως : Dow Jones, Eurostoxx, FTSE Euromid Index, Salomon Smith Barney equity index, HSBC Pan European small cap index, MSCI small cap index, Dow Jones Substantial200.