ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση προς το Χ.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

Μετοχική σύνθεση της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Μέτοχος

 

%

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

 

39,181%

ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH

 

36,476%

DROMEUS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

 

4,958%

EFG BANK (MONACO) S.A.M.

 

3,201%

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

2,776%

UME CONSOLIDATED LTD

 

2,753​%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <2%

 

10,660​%

Σύνολο

 

100,00%