ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση προς το Χ.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

Μετοχική σύνθεση της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Μέτοχος

 

%

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

 

39,15%

ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH

 

36,35%

CREDIT SUISSE AG

 

7,73%

EUROFINANCIERE D INVETSISSEMENT MONACO

 

2,98%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <2%

 

13,79%

Σύνολο

 

100,00%