ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

Η Κλινική Δάφνης δημιουργήθηκε το 2002 και αποτελεί μία γενική κλινική.

Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, η εξασφάλιση επιτυχούς πορείας στη φροντίδα υγείας, η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ασθενών και η εκπλήρωση των σχετικών με το αντικείμενο λειτουργίας της νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θέσεων αποτελούν τους στόχους της Κλινικής Δάφνης.