ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου hr@iatriko.gr μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και πληρείτε τα κριτήρια που έχουν τεθεί στις παραπάνω θέσεις εργασίας ή / και αν θέλετε να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σε αρχείο για μελλοντικές ανάγκες του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.