Ώρα Ελλάδος 7’ – OPEN TV - 5/11/2019, Χρήστος Παπασιδέρης