Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε

Oικονομικά Αποτελέσματα 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα 2014
Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα 2009