ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Π.Φ.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που απαρτίζεται από ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια κτλ. Το Πανελλαδικό αυτό Δίκτυο, μαζί με τις Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών συντονίζεται μέσω 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρετεί ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας. Στόχος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι η συνεχής ανάπτυξή του, όχι μόνο αριθμητικά ούτως ώστε να καλύπτει και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και ποιοτικά.