ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι ασφαλισμένοι, με προγράμματα νοσοκομειακής αλλά και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, βρίσκουν άμεση ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, έχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και αποφεύγουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς το κόστος της περίθαλψής τους καλύπτεται απευθείας από την ασφαλιστική τους εταιρία.

Συμβάσεις Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με Ασφαλιστικές Εταιρίες:
 • ALLIANZ
 • AXA
 • AXA PPP
 • BUPA
 • DEMCO
 • EFG EUROLIFE
 • GENERALI LIFE
 • GROUPAMA
 • INTERALBANIAN
 • INTERAMERICAN
 • VAN BREDA
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ
Ελληνικά