Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IATR.AT

0.773
+0.000%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Ετήσια παρουσίαση προς τους αναλυτές

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2015, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Διστόμου 5-7, Μαρούσι (κτίριο Α).

- Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2015:

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015
  • Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Για την χρήση 2014, η Εταιρεία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

 

- Ανακοίνωση Ν.3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 09.03.2015, ότι στις 06.03.2015 o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απέκτησε συνολικά 5.290 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 4.246,54 ευρώ.  

- Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και του αρ. 2 της Απόφασης 3/ 347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 09/02/2015, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Καλατζής, σε αντικατάσταση του κ. Σωτήριου Ανδρικόπουλου.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005 – 14.10.2014

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 14.10.2014, ότι στις 13.10.2014 o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απέκτησε συνολικά 5.500 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 4.397,13 ευρώ. 

- Μεταβολή Δικαιωμάτων ψήφου Ν.3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 04.08.2014 από τον Dr. Bernard gr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernard gr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι συνεπεία αγοράς συνολικά 6.288 μετοχών της Εταιρείας στις 30.07.2014 από τους Γνωστοποιούντες, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH»ανέρχεται πλέον σε περίπου 33,33% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 28.912.452 μετοχές.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005 – 15.07.2014

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 14.07.2014, ότι η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία είναι νομικό πρόσωπο στενά συνδεόμενο με τους κ.κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Χρήστο Γ. Αποστολόπουλο και Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, αγόρασε στις 14.07.2014 συνολικά 1.250.000 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 940.148,94 ευρώ.   

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.