Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

javascript:void(0)

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IATR.AT

0.80
-0.25%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Αποτελέσματα 12μήνου 2016

Ο Όμιλος μας για μία ακόμα χρονιά μέσα στην οικονομική κρίση και παρά το γεγονός της εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ υποχρεωτικής εφαρμογής των μονομερώς επιβληθέντων μέτρων rebate & clawback που θα ισχύσουν μέχρι την 31/12/18 (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής στον ΕΟΠΥΥ επί του λογαριασμού νοσηλείας των ασφαλισμένων του) κατόρθωσε με το επιστημονικό του κύρος, τις επενδύσεις σε εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και τον υψηλό επαγγελματισμό του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) να επιταχύνει την απρόσκοπτη πορεία του με στόχο την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και ζωής.

Ο Όμιλος το 2016

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση ανήλθε στα € 167,4 εκατ., έναντι € 158,0 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%.

Κέρδη: Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €23,5 εκατ., αυξημένα κατά 677% σε σχέση με τα αντίστοιχα EBITDA του 2015 τα οποία ανερχόταν σε €3,0 εκατ.

Καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο ποσό €3,5 εκατ. έναντι ζημίας το 2015 ποσού €15,7  εκατ.

Η Εταιρεία το 2016

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών σε εταιρική βάση ανήλθε στα €162,7 εκατ., έναντι €153 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%.

Κέρδη: Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €22 εκατ., αυξημένα κατά 981% σε σχέση με τα αντίστοιχα EBITDA του 2015 τα οποία ανέρχονταν σε €2,0 εκατ.

Καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό €445 χιλ. έναντι ζημίας το 2015 ποσού €15.605 χιλ.

Σήμερα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με βασική αρχή «το σεβασμό στον άνθρωπο», αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά του σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο, κοινωνικά χώρο, όπως είναι αυτός της υγείας, βλέπει μπροστά κρατώντας σταθερά κυρίαρχη θέση στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Παραμένει μία από τις ισχυρές επιχειρήσεις της χώρας, προσφέροντας 2.861 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, πλέον 355 θέσεις εργασίας μέσω συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης και Δ.Π.Υ. και άλλες 2.500 θέσεις συνεργασίας σε Επιστημονικό Ιατρικό προσωπικό και καταβάλλοντας στα χρόνια της κρίσης 2010-2016 στους εργαζομένους του μέσω της μισθοδοσίας το ποσό των € 560 εκατ. και για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων € 185 εκατ.

Στη διάρκεια του 2016 παρασχέθηκαν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 544.000 εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, σε σχέση με το 2015 η αύξηση των εξωτερικών ασθενών ανήλθε στο 16 % και των εσωτερικών ασθενών στο 6 %.

Παράλληλα ο Όμιλος υλοποιεί με συνέπεια ένα πολυδιάστατο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης». Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει μεταξύ πολλών άλλων την Ιατρική Υιοθεσία σε παιδιά και επιτόκους σε ακριτικές περιοχές της χώρας και σε άλλες ευπαθείς ομάδες με δωρεάν νοσηλεία στα νοσηλευτήρια του Ομίλου.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική του και τα επόμενα χρόνια, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα εξακολουθεί να εστιάζει στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στις επενδύσεις αυξάνοντας παράλληλα το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά του και αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή του να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά».

- Οικονομικό Ημερολόγιο 2017

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2017:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016:  Παρασκευή, 7 Απριλίου  2017

Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές:  Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2017:  Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Για την χρήση 2016, η Εταιρεία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

 

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 11.889 κοινών ονομαστικών μετοχών την 20.03.2017, συνολικής καθαρής αξίας 9.510,31 ευρώ.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 1.314 κοινών ονομαστικών μετοχών την 17.03.2017, συνολικής καθαρής αξίας 1.051,20 ευρώ.   

 

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 15.529 κοινών ονομαστικών μετοχών την 13.03.2017, συνολικής καθαρής αξίας 11.489,23 ευρώ.   

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 17.160 κοινών ονομαστικών μετοχών την 10.03.2017, συνολικής καθαρής αξίας 11.862,84 ευρώ.   

 

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 3.221 κοινών ονομαστικών μετοχών την 09.03.2017, συνολικής καθαρής αξίας 2.093,34 ευρώ.   

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 1.825 κοινών ονομαστικών μετοχών την 07.03.2017, συνολικής καθαρής αξίας 1.095,00 ευρώ.   

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.